Tootegrupid

Tellimistingimused

iFit Group OÜ

Üldised

Üldised tellimistingimused kehtivad iFit Group OÜ (edaspidi nimetatud iFit) internetikodulehel www.iFit.ee asuva tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) sporditoidu ja tarvikute tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele Üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja iFit vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, e-poe hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.Toodete tellimise kord

1.1. Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end iFit internetikeskkonna kasutajaks.

1.2. Registreerimise puhul iFit saadab Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

1.3. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda iFit internetikeskkonda ning esitada tellimusi.

1.4. Tellija valib soovitud tooted, määrab iga toote kohta nõutud parameetrid kui on, tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.5. Tellitud toodete hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.6. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda maksekorraldusega.

1.7. Tellimus jõustub peale tellitud toodete eest tasutud summa laekumist iFit pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab iFit tellijat e-posti vahendusel.

1.8. Tellitud tooted toimetab iFit Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu, kulleriga või kliendil on võimalik tulla kaubale järgi ise Tallinna poodidesse. 

1.9 
Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Smartpost pakiautomaat 3,00 eurot; SmartKULLER 4,50 eurot).

 

2. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus tellida tooted e-poes iFit poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.

2.2. Tellijale saadetav kaup peab olema korrektne ja komplektne ning vastama iFit poolt fikseeritud tingimustele.

2.3. Tellijal on õigus esitada toodete tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone iFit aadressil Tartu maantee 52, 10115, Tallinn või e-posti aadressi info(ät)ifit.ee 30 päeva jooksul saadetise kätte saamisest.

2.4. Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni saadetise kätte saamisele järgneva 14 päeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse iFit aadressile Tartu maantee 52, 10115, Tallinn või e-posti aadressile info(ät)ifit.ee. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja valdaja kuhu raha kanda. Sularaha tagasimakseid iFit ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. iFit tagastab Tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa v.a saatmise kulud hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisteate ja toodete saamisest. Tagastamiskulud tasub Tellija. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema originaalpakendis, siltidega ja kasutamata. Toodete vahetuse võimalusel transpordikulud maksab Tellija.

3. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon Eestis ning e-posti aadress. Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.

3.2. Juhul, kui Tellija ja saadetise saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri iFit tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab iFit Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid. Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Tellija.

3.4. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4. iFit õigused

4.1. Juhul, kui Tellija ei täida antud tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri iFit tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast saadetise saatmist.

5. iFit kohustused

5.1. iFit kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse tellimuse.

5.2. iFit kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

5.3. iFit kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

6. Garantii

6.1. iFit vahendab müüdud toodetele tootjate garantiid.

6.2. Käesolevad garantiitingimused puudutavad ainult meil poolt müüdud toodetele.

6.3. Garantiiperiood kehtib kuupäevast, mis on märgitud arvele.

6.4. Garantiivahetust teostatakse meie esinduses. Klient toimetab toode originaalpakendis esindusse ja klient kannab kõik kulutused seoses transpordiga.

6.5. Kui toodete remontimine garantiiajal osutub võimatuks või selle müümine on lõppenud, asendab iFit garantiikorras samaväärse või paremaga.

6.6. GARANTII ALLA EI KUULU

6.6.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, patareid, hoidikud, kellarihmad, kaitsmed jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
6.6.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või toodete sisemusse sattunud mitte ettenähtud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt. 
6.6.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
6.6.4. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes)

6.7. Garantii eelduseks on, et klient teatab vea ilmnemisel sellest 14 päeva jooksul kirjalikult. Enne toote garantiisse toimetamist palume eelnevalt saata kirja aadressile info(ät)ifit.ee.

7. Hinnad

7.1. Kõik iFit.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

7.2 iFit jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

8. Tagastamistingimused

a)Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul  ning kaup ümber vahetada või tagastada.
Tähtaeg kulgema päevast, kui Klient on saanud toote enda valdusesse. Klient on sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on müüjale selle kohta teate ära saatnud. Taganemisavalduses märkida Kliendi nimi, kontakt number, tellimuse number ja Kliendi arveldusarve number. Taganemisavalduse tüüpvorm  on kättesaadav veebileheküljelt: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Taganemisavaldus saata iFit e-mailile info@ifit.ee

b) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise või Kliendi süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab iFit endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

 c)Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest iFitini.

d)iFit tagastab Kliendile lisaks toote summale ka tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

e)Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

f)Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub Klient vaid tagastuskulu. Uue toote postitamise kulud kannab esimesel korral iFit.

g)Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu iFit. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Kliendil defektist/valest tootest iFit e-maili teel teada anda.

h)Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Klient toote väärtuse vähenemise.

i)Kliendil on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsvahenditele.

j)Kui Klient teeb postituse valesse pakiautomaati või valele aadressile, ei toimu iFiti poolt antud paki pealekorjet ning see suunatakse Kliendile tagasi. Uue postituse postikulu jääb samuti Kliendi kanda.

k)Tagastus tuleb teha Smartposti pakiautomaadi või Omniva pakiautomaadi vahendusel. Tagastusviisi valib Klient.

l)Tagastamis- ning ümbervahetusõigus ei laiene toodetele, mis on ostetud Kliendi poolt kohapealt meie poest Tartu mnt 52 Tallinn. Sellisel juhul on Kliendil olnud võimalus tootega eelnevalt tutvuda (proovida).

m)Kui kauplejal ei ole võimalik kaupa õigeaegselt tarnida, siis kohustub kaupleja tagastama tarbijale mõistliku aja jooksul tema poolt tasutud summa koos kaubakättesaamise kuludega. Pangaülekandega 1-2 tööpäeva. Mõistlik aeg hakkab kulgema hetkest, kui tarbija on kohustuse täitmist nõudnud.

iFit Group OÜ